Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2017

feelfree
5124 a788 500
life will give you
Reposted fromstonerr stonerr viamywonderland mywonderland

May 14 2017

2913 56f6 500
Reposted fromquirkygirl12345 quirkygirl12345 viaselsey selsey

May 11 2017

feelfree
Każdy, absolutnie każdy człowiek na świecie ma w sobie coś, co wymaga uleczenia. Przebaczenia, akceptacji, ukochania. Ale aby tego dokonać, trzeba stawić czoła temu, czego najbardziej się boimy, aby przejść przez swoją „ciemną noc duszy” – po niej pojawia się olśniewająco piękny świt! Warto przez tę „ciemną noc duszy” przejść, aby na zawsze już siebie uwolnić i dokonać transformacji. Aby z larwy wykluł się motyl. Większość ludzi woli pozostać w formie larwy, w stanie hibernacji – ponieważ tak jest wygodniej, bezpieczniej i nie trzeba wykonywać wielkiej pracy. A przebudzenie się jest wielką pracą. Wymaga odwagi i wielkiej energii – wąż zrzuca starą skórę, z larwy wykluwa się motyl, a człowiek staje się przebudzony, świadomy.
— Agnieszka Maciąg
Reposted fromretro-girl retro-girl viaselsey selsey
feelfree
To o czym milczysz w kolce obrośnie i wróci z podwójną siłą.
— Patrick the Pan - Niedopowieści
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viacytaty cytaty
feelfree
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viawonderwall wonderwall

April 04 2017

feelfree
To, co czuję jest dla Ciebie nieużyteczne, wiem. Ale kiedyś będziesz miał wiele rzeczy za sobą i mało przed sobą. Będziesz może szukał wśród wspomnienia jakiegoś oparcia, czegoś, od czego zaczyna się rachubę lub na czym się ją kończy. Będziesz już całkiem inny i wszystko będzie inne, i nie wiem, gdzie będę, ale to nieważne. (...)

Pomyśl wtedy, że mogłeś mieć moje sny i głos i troski i nieznane mi jeszcze pomysły. I moją niecierpliwość i nieśmiałość, że w taki sposób mogłeś mieć świat po raz drugi. A kiedy będziesz tak myślał, nieważne będzie, żeś nie umiał, czy nie chciał tego mieć. (...) Ważne będzie tylko, że byłeś moją słabością i siłą, utratą i odzyskaniem, światłem, ciemnością, bólem – to znaczy życiem…

Będziesz trwał w pyle, w który zmieni się moja pamięć zatrzymana na zawsze, silniejsza niż czas, niż gwiazdy, silniejsza niż śmierć… (...) Milczysz? To dobrze. Nie mów „zapomnij”. Nie mów tak. Jesteś przecież rozumnym mężczyzną.

Więc gdybym zapomniała, to nie byłabym już ja, bo Ty wszedłeś we wszystkie moje rzeczy, zmieszałeś się z najdawniejszymi wspomnieniami, doszedłeś tam, gdzie nie ma jeszcze myśli, gdzie nie rodzą się nawet sny. I gdyby ktoś wydarł Cię ze mnie, zostałaby pustka, jak gdyby nigdy mnie nie było… (...) Chciałam o Tobie zapomnieć, jednak gdy patrzyłam na Błękitną Ziemię, było tak, jakbym patrzyła na Ciebie. Bo Ty jesteś wszędzie, gdzie patrzę. 
— Stanisław Lem "Obłok Magellana"
Reposted fromlovvie lovvie viamywonderland mywonderland
feelfree
feelfree
2661 2801
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty

April 01 2017

feelfree
8330 cadc 500
Beata Pawlikowska
Reposted fromselsey selsey viacytaty cytaty

March 31 2017

feelfree
0499 3e80 500
4. /  Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
Reposted from100suns 100suns viamywonderland mywonderland
feelfree

March 24 2017

feelfree
9418 1d03 500
Reposted fromshar17666 shar17666 viamyzone myzone
feelfree
Reposted fromFlau Flau viamyzone myzone

March 21 2017

feelfree
feelfree
7580 d96d
Reposted fromdailylife dailylife viasummerkiss summerkiss

March 20 2017

feelfree
feelfree
3555 4125 500
"Zanim dopadnie nas czas"
feelfree
8315 25f3 500
Reposted fromsoulwax soulwax viamywonderland mywonderland
feelfree
Człowiek Człowiekowi wilkiem
Lecz ty nie daj się zgnębić
Lecz ty nie daj się spętlić
Lecz ty nie daj się zgładzić
Lecz ty nie daj się zdradzić
Lecz ty nie daj się pumie
Lecz ty nie daj się dżumie
Lecz ty nie daj się zgłuszyć
Lecz ty nie daj się skruszyć
Człowiek człowiekowi bliźnim
Z bliźnim się możesz zabliźnić
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
feelfree
Żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie. Zagłuszamy się - jak to powiedział mi kiedyś pewien ksiądz, cywilizacja śmierci cywilizacją śmierci, ale wszyscy jesteśmy przede wszystkim ofiarami cywilizacji zagłuszania.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl