Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2018

feelfree
3111 c106 500
Reposted fromzoou zoou viaselsey selsey

February 08 2018

feelfree
9599 9c74 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin

February 07 2018

feelfree
0732 9435
Reposted fromwredna wredna viaselsey selsey
feelfree
2712 3edd
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaselsey selsey
feelfree
Istnieją miasta, do których tęsknie tak, jakby przeznaczone mi było tam spędzić całe życie.
— Elias Canetti
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaselsey selsey

February 01 2018

feelfree
1333 761c
Reposted fromnutt nutt viamywonderland mywonderland
feelfree
"W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym."
— Piotr Kuśmierek
feelfree
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromstercum stercum viairmelin irmelin

January 24 2018

feelfree
feelfree
1815 e4e9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaparadiso paradiso
feelfree
8374 02c0 500
Kaja Kowalewska / Melanżcholie
feelfree
3521 7179 500
Reposted fromhelven helven viastaystrongangie staystrongangie
feelfree
9924 3aab 500
feelfree
9553 34c4
Reposted fromatlantyda atlantyda viaselsey selsey

January 22 2018

feelfree
0750 2dc4 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viairmelin irmelin

January 18 2018

feelfree
8768 a0e3

January 17 2018

feelfree
feelfree
8768 a0e3
feelfree
Ta kobieta i ten mężczyzna poznali się, kiedy mieli 20-kilka lat. Pili ciepłą pepsi, chodzili po mieście i dużo się do siebie uśmiechali. I na początku był seks, po którym ona krzyczała długo w noc, a ich oddechy nie mogły się uspokoić.
On miał silne ręce. Ona doskonałe nogi i uśmiech, po którym mężczyźni rozpływali się, jak pleśniejący owoc. Wszystkiego było tam za dużo. Miłości. Emocji. Nadziei. A pewnego dnia wieczorem on powiedział jedno słowo za dużo. Ona dwa. Czasami są takie dni. I o 21.00 było już po wszystkim.
I nawet może by się pogodzili, ale on spotkał dziewczynę, która od dłuższego czasu chodziła za nim i czekała na swoją szansę. Prawie od razu zaszła w ciążę. Tamta znalazła innego mężczyznę i też miała z nim dziecko.
Minęło 20 a może 23 lata. Ich dzieci dorosły, wyprowadziły się na studia. Pewnego dnia wpadli na siebie przypadkiem. Wystarczyła godzina. Następnego dnia już mieszkali razem, dopiero kilka miesięcy później się rozwiedli.  On ma już siwe włosy. Ona swoje farbuje. Jego ręce nie są już tak silne. Jej oczy otaczają zmarszczki. Jej ciało nie jest już tak jędrne. „Nie chcemy zmarnować żadnego kolejnego dnia bez siebie” – mówią.
Tak jest właśnie z miłością.
Gdy mężczyzna kocha kobietę, walczy o nią.
Gdy kobieta kocha mężczyznę, walczy o niego.
Walczą o siebie nawzajem. Nie jedno z nich.
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea

January 16 2018

feelfree
3738 9789 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl