Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

feelfree
Reposted fromFlau Flau viamyzone myzone

March 21 2017

feelfree
feelfree
7580 d96d
Reposted fromdailylife dailylife viasummerkiss summerkiss

March 20 2017

feelfree
feelfree
3555 4125 500
"Zanim dopadnie nas czas"
feelfree
8315 25f3 500
Reposted fromsoulwax soulwax viamywonderland mywonderland
feelfree
Człowiek Człowiekowi wilkiem
Lecz ty nie daj się zgnębić
Lecz ty nie daj się spętlić
Lecz ty nie daj się zgładzić
Lecz ty nie daj się zdradzić
Lecz ty nie daj się pumie
Lecz ty nie daj się dżumie
Lecz ty nie daj się zgłuszyć
Lecz ty nie daj się skruszyć
Człowiek człowiekowi bliźnim
Z bliźnim się możesz zabliźnić
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
feelfree
Żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie. Zagłuszamy się - jak to powiedział mi kiedyś pewien ksiądz, cywilizacja śmierci cywilizacją śmierci, ale wszyscy jesteśmy przede wszystkim ofiarami cywilizacji zagłuszania.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
feelfree
4776 7853
Reposted frombasiaa basiaa viamywonderland mywonderland
feelfree
4038 7022 500
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viamyzone myzone

March 18 2017

feelfree
Play fullscreen
Reposted fromIriss Iriss
feelfree
8133 713a 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaselsey selsey
feelfree
5710 d9fb 500
Przybora. 
Reposted fromrol rol viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
feelfree
feelfree
Kiedy zapytają mnie o szczęście opowiem im o Tobie.
feelfree
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej.
— Charles Bukowski
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaselsey selsey
feelfree
2773 1574 500
Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie
Reposted fromkatalama katalama viaselsey selsey
feelfree
Prześpij ten problem. Jak się obudzisz i się okaże, że świat dalej istnieje, to znaczy, że nauczysz się z nim żyć.
— A. Staniszewska
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viamywonderland mywonderland
feelfree
4726 7774
Reposted fromtost tost viamywonderland mywonderland
feelfree
3272 6765 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl