Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2019

feelfree
2179 3200 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
feelfree
3682 f5a9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
feelfree
0635 bc03 500
feelfree
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
feelfree

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viafenoloftaleina fenoloftaleina
feelfree
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viafenoloftaleina fenoloftaleina
feelfree
2179 3200 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
feelfree
3682 f5a9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
feelfree
0635 bc03 500
feelfree
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
feelfree

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viafenoloftaleina fenoloftaleina
feelfree
2179 3200 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
feelfree
3682 f5a9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
feelfree
0635 bc03 500
feelfree
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
feelfree
2179 3200 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
feelfree
3682 f5a9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
feelfree
0635 bc03 500
feelfree
2179 3200 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
feelfree
3682 f5a9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl