Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2019

feelfree
2179 3200 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
feelfree
3682 f5a9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
feelfree
0635 bc03 500
feelfree
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
feelfree

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viafenoloftaleina fenoloftaleina
feelfree
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viafenoloftaleina fenoloftaleina

May 12 2019

feelfree
9863 7048 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaLookrecja Lookrecja
feelfree
4221 9f55
Reposted fromzenibyja zenibyja viaLookrecja Lookrecja

April 27 2019

feelfree
9513 db00 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
feelfree
5023 1ce0 500
Reposted fromsoftboi softboi viaLookrecja Lookrecja

October 14 2018

feelfree
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viawonderwall wonderwall
feelfree
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś, kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta, który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś, kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę, który powie: "Jesteś MOJĄ kobietą". A ja po prostu będę.
— znalezione.
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viawonderwall wonderwall

July 01 2018

feelfree
7924 e9f2 500
Reposted fromzmilosci zmilosci
feelfree
8674 593b
Reposted fromstonerr stonerr viagitarowaaaA gitarowaaaA

June 24 2018

feelfree
0079 e0ee
Reposted fromPoranny Poranny viaLookrecja Lookrecja
feelfree
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaLookrecja Lookrecja
feelfree
9238 f520 500
Reposted frompiehus piehus viaLookrecja Lookrecja
feelfree
Czasem poznaje się kogoś, kto zmienia Cię na zawsze i z jakiegoś powodu nie staje się częścią Twojego życia. Problem polega na tym, że nigdy nie zapomina się tego kogoś. 
— Leisa Rayven "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viaLookrecja Lookrecja
feelfree
1899 f442 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty

June 13 2018

feelfree
Language is a pleasure, after all. Bilingualism strikes me as a kind of synesthesia. Instead of seeing colors associated with letters and words, instead of hearing melodies, what I hear with language is the play and echo of the other language. The option to say it differently, and thus to live it differently. Language is not only a means of communication or description. It’s a framework in which we process existence.Yi writes: “It is hard to feel in an adopted language, yet it is impossible in my native language.” As every bilingual person and translator knows, there are certain words—a feeling, a way of being—that is absent in one language but perfectly brought to life in another. A word that, by existing, gives permission to be. What if you need that which does not exist in your language?
Reposted fromverronique verronique viaquotes quotes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl